Styrelsen

Styrelsen i Göta Lejon väljs vid av medlemmarna vid årsmötet som alltid äger rum under det första kvartalet varje verksamhetsår. Eftersom de flesta av medlemmarna är ungdomarna själva, så är styrelsen i praktiken vald av ungdomarna. De är också representerade via UQ, som du kan läsa mer om här.

Ett viktigt mål med verksamheten i Göta Lejon är att alla ungdomar och föräldrar skall lära sig och få ta del av hur en förening eller verksamhet kan bedrivas i demokratisk och inkluderande anda. Det präglar också styrelsearbetet.

Styrelsen 2016

Lejonet
Lejonet
Lejonet
Lejonet
Lejonet
Lejonet
Lejonet
Lejonet